Otopark Çizgileri, Otopark Projelendirme ve Uygulama

Açık Otopark, Katlı Otopark ve Zeminaltı Otopark alanlarında araç kapasitesinin optimum kullanılması ve güvenli park edilmesi, otopark giriş-çıkışlarının düzenlenmesi, otopark içi araç sirkülasyon planı hazırlanması işlerini kapsamaktadır.